Διάλεξη Ν. Λυγερού με θέμα: «Η αναγκαία αξιοποίηση του ζεόλιθου». 12/04/2014