Βιβλιοπαρουσίαση: «Η Φωτεινή και ο Δράκος». Αλεξανδρούπολη. 4/12/2013